اگر مسئولی توان رساندن مردم به بهشت را ندارد با بی عرضگی اقتصادی مردم را به سمت جهنم هل ندهد.

امام جمعه مردم ساوجبلاغ:

مسئول در جامعه اسلامی نمی تواند بگویید من کاری به بهشت رفتن مردم ندارم،اتفاقا مسئول وظیفه دارد مسیر را برای بهشتی شدن مردم فراهم کند و موانع را از راهشان بردارد.

یکی از این موانع مشکلات معیشتی جوانان از جمله ایجاد شغل و تسهیل اموراتی چون ازدواج است.اینجا مثل غرب نیست که جوان از جوان فرار بکند اینجا جوان ما دست و پا میزند،وام بگیرد و چقدر زحمت می کشد تا بتواند ازدواج بکند.  اگر مسئولی توان رساندن مردم به بهشت را ندارد با بی عرضگی اقتصادی مردم را به سمت جهنم هل ندهد.

مطالب مرتبط